Köp- och leveransvillkor
Köpvillkor Grepp, Strömberg idé AB, organisationsnummer: 556867-1977

Priser och betalningsvillkor
Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

Alla träningskort betalas kontant vid inköpstillfället. Vid inköp av månadskort dras betalning månadsvis från det vid inköpstillfället angivna kredit/betalningskortet i förskott.
Månadsbetalningen löper med en (1) kalendermånad i taget, och tillsvidare såvida inte medlemmen själv sagt upp avtalet och med en bindningstid på 12 månader. Det åligger medlemmen att se till att det finns likvida medel på aktuellt kort/konto vid dragningstillfället.

Vid utebliven betalning debiteras ränta och påminnelseavgift samt eventuell administrativ avgift. Därefter överlämnas ärendet till inkasso. Grepp förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning säga upp medlemmen enligt punkt ”Uppsägning”. Vid utebliven betalning förbehåller sig Grepp rätten att slutfakturera medlemmen på resterande belopp för den tid som återstår på gällande avtalstid, alternativt tid fram tills dess att uppsägning av månadsbetalning avtal gjorts.

Ångerrätt
Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om:
Tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke eller varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, När du utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Återbetalningsskyldighet
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror. Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr

Kurser
Åldersgränser vid kurser
Åldersgräns på våra kurser är 16 år och för deltagare under 18 år krävs målsmans medgivande. För våra barn-/föräldrakurser är åldersintervallet 6-13 år i målsmans sällskap. Barn 14-15 år kan gå våra grundkurser i målsmans sällskap.

Inställd kurs
Då Grepp sätter säkerheten främst förbehåller vi oss rätten att ställa in en kurs om instruktören bedömer förhållandena som olämpliga. En kurs kan även ställas in om instruktör blir sjuk. Hela erlagda kursavgiften återbetalas vid inställd kurs om inte kursdeltagaren vill medverka vid ett senare kurstillfälle. Grepp ersätter inte övriga eventuella kostnader kopplade till kurstillfället, t.ex. om-/avbokning av transport till och från kursen.

Bokning och betalning av kurser
Betning sker i samband med bokning av kurs. Vid genomförd betalning skickas en boknings-/betalningsbekräftelse till angiven e-postadress.

Avbokning av kurs
Avbokning av kurs görs via e-post eller telefon. Vid avbokning fram till tre (3) dagar innan kursdag återbetalas 75 % av kursavgiften. Vid avbokning senare än tre (3) dagar innan kursstart återbetalas ingen kursavgift. Om en kursdeltagare inte ansluter till kursstart, och inte har avbokat, anses kursavgiften förbrukad och återbetalas ej.

Ombokning av kurs
Kursdeltagaren har rätt att senast 7 dagar före kursstart boka om kurs till ett annat kurstillfälle, men endast i mån av kurs och plats i kurs.

Sjukdom
Vid sjukdom eller olycka (kursdeltagare, familj, anhöriga eller liknande) återbetalas hela kursavgiften mot uppvisande av giltigt läkarintyg.

Rätt att avbryta kurs
Ansvarig instruktör äger rätten att avbryta en kurs för en enskild deltagare eller grupp av deltagare om denne/dessa på grund av påtagligt bristande förkunskaper, olämpligt uppträdande eller riskabelt beteende och som därmed kan innebära säkerhetsrisker enskilt eller för andra. Betalt kursavgift återbetalas då inte.

Allmänna villkor
Grepp, Strömberg Idé AB, organisationsnummer: 559200-8477

Träning
Träning sker i enlighet med dessa allmänna villkor och de villkor som framgår av avtalet. Villkoren gäller tills vidare. Grepp äger rätt att ändra villkoren och eventuella ändringar skall då meddelas medlemmen senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft

Träningskort
Träningskort på Grepp är personliga och överlåtelse till annan person är inte möjlig. Ett träningskort köps till pris enligt vid var tid gällande prislista.

Betalningsvillkor
Alla kort betalas kontant vid inköpstillfället. Vid inköp av månadskort dras betalning månadsvis från det vid inköpstillfället angivna kredit/betalningskortet i förskott. Månadsbetalningen löper med en (1) kalendermånad i taget, och tillsvidare såvida inte medlemmen själv sagt upp avtalet och med en bindningstid på 6 månader. Det åligger medlemmen att se till att det finns likvida medel på aktuellt kort/konto vid dragningstillfället.

Vid utebliven betalning debiteras ränta och påminnelseavgift samt eventuell administrativ avgift. Därefter överlämnas ärendet till inkasso. Grepp förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning säga upp medlemmen enligt punkt ”Uppsägning”. Vid utebliven betalning förbehåller sig Grepp rätten att slutfakturera medlemmen på resterande belopp för den tid som återstår på gällande avtalstid, alternativt tid fram tills dess att uppsägning av månadsbetalning avtal gjorts.

Ordning och säkerhet
Medlemmar förbinder sig att följa hallregler som gäller på Grepp

Ändringar i öppettider och utbud
Grepp äger rätten att göra permanenta ändringar i öppettider och utbud, samt vid enstaka tillfällen (tävling, event, etc.) tillfälligt ändra öppettiderna. Det åligger medlemmen att hålla sig informerad via Grepp kanaler om dessa tillfällen.

Ansvar och ansvarsfriskrivning
All träning på Grepp sker på egen risk. Grepp förbehåller sig rätten att avbryta träning som innebär fara för medlemmens liv. medlemmen har eget ansvar att se till att anslagna regler och säkerhetsföreskrifter är lästa och förstådda. Varje kund ansvararsjälv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan utöva de aktiviteter som de väljer i anläggningen. Grepp ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller annan anledning, eller för skador på medlemmens tillhörigheter. Grepp ansvarar inte för skada som åsamkats medlemmen på grund av olycksfall till följd av annan kunds agerande eller underlåtenhet att följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter.

Meddelande och information
Genom avtalet godkänner medlemmen att Grepp använder den till avtalet knutna e-postadressen som informationskanal. Meddelande om förändringar i de allmänna villkoren sker via denna e-postadress. Det är medlemmens egna ansvar att meddela om kontaktuppgifter ändras.

Force Majeure
Grepp ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Grepp kontroll, såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

Uppsägning
Grepp förbehåller sig rätten att omgående säga upp avtalet till upphörande i det fall medlemmen inte följer Grepps ordnings- och säkerhetsregler. Denna rätt gäller även om medlemmen vid upprepade tillfällen saknar tillräckliga likvida medel på förfallodagen, eller om det kort/konto som månadsbetalningmedgivandet avser avslutas. Kunds uppsägning av månadsbetalningavtal skall ske en kalendermånad innan den månad medlemmen önskar avsluta sitt avtal (ex. inkommer medlemmensuppsägning någon dag under april månad avslutas avtalet 31 maj). Uppsägning av månadsbetalningavtal kan endast göras skriftligen till [email protected] Uppsägningen är giltig när skriftlig bekräftelse via e-post erhållits från Grepp.

Försäkringar
Grepp har erforderliga ansvars- och olycksfallsförsäkringar för befintlig verksamhet. Vi rekommenderar att alla som klättrar har en gällande olycksfallsförsäkring vilket t.ex. medlemskap i en lokal klätterklubb tex så som Lerums Klätterklubb som är ansluten till Svenska klätterförbundet innefattar.

Integritetspolicy

Vilka vi är
Grepp – Strömberg Idé AB
Organisationsnummer: 556867-1977
Vid integritetsfrågor, kontakta: Ewa Strömberg [email protected]

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Som kund hos oss; antingen via hemsidans webbshop, kursdeltagande eller som entrékund till klätterhallen, så samlar vi in följande personuppgifter. Namn, adress, epost och telefonnummer. Som entrékund eller kursdeltagare samlar vi även in födelsedata i form av personnummer.

Som besökare på hemsidan gäller följande.

Cookie-filer
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys
Denna sida använder sig av två externa tjänster för analys.
Google Analytics samlar information om hur våra besökare använder vår sida och våra tjänster. Google Analytics sparar en cookie på din dator och samlar in hur du rördig på sidan. Detta hjälper oss att analysera hur vår sida och våra webbtjänster används. Informationen ligger till grund för de förbättringar som kommer i framtiden.

Facebook Pixel samlar också information om hur våra besökare använder vår sida och våra tjänster. Den lagrade datan kopplas ihop med ditt Facebook-konto men tvättas innan vi ser den. Det innebär att vi inte har tillgång till exakt vad en enskild person har gjort på hemsidan, däremot har vi tillgång till hur olika segment har använt tjänsterna. Detta gör vi för att lättare kunna erbjuda våra tjänster till dem som besökt oss, samt för att hitta nya målgrupper med liknande rörelsemönster på internet.

Hur länge vi behåller era uppgifter
För användare som registrerar sig på vår webbplats sparar vi de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data
Om du har ett konto kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.