Allmänt

 • För att få klättra på Grepp behöver du ha godkänt våra regler och villkor.
 • Lämna inget skräp efter dig i klätterhallen.
 • Det är inte tillåtet att äta eller dricka på madrasserna.
 • Medhavd mat är inte tillåten – vi hänvisar till cafét.
 • Ställ tillbaka utrustning i gymmet efter du är klar.
 • konkurrerande verksamhet tillåts ej

Säkerhet

 • För säkring på topprep krävs ”grönt kort”. För ledklättring och säkring på led krävs ”rött kort”. Ha dessa väl synliga på selen.
 • Föräldrar ansvarar och har full uppsikt vid alla tillfällen för sitt/sina barn under 13år
 • Personal förbehåller sig rätten att avvisa all klättringsutrustning som de anser vara osäker.
 • Det är inte tillåtet att svinga sig i repen.
 • Det är inte tillåtet att springa i hallen.
 • Madrasserna är till för falldämpning. Inte för lek eller att hänga på.
 • Vi avråder användning av hörlurar vid klättring.
 • Lämna inte utrustning på madrasserna.
 • I gymmet måste man vara minst 13 år för att vistas.
 • Ha din krita i en kritpåse.

Uppförande och hygien

 • Gå aldrig barfota i hallen. Använd klätterskor, tofflor eller strumpor.
 • Klättra endast i klätterskor. Inga andra skotyper.
 • Håll avstånd och tvätta händerna innan klättring.
 • Kom aldrig till Grepp om du är sjuk eller har symptom på sjukdom.
 • klädsel skall vara hel och ren, klättra inte med bar överkropp.
 • Tänk på språket – vi undviker svordomar.
 • Lämna företräde – vi hjälps åt med turordningen.
 • Stötta varandra – alla klättrar utifrån sin egen förmåga och ambitionsnivå.
 • Ge gärna tips, men fråga innan om det är ok.