Säkerhet

 • För säkring på topprep krävs ett topprepskort  ”grönt kort”. För ledklättring och säkring på led krävs ett ledkort ”rött kort”. Ha dessa väl synliga på selen.
 • Klättring kan vara farligt! Otillräcklig kunskap och färdighet innebär risk för skada för ditt eller andras liv. Utbilda dig med en behörig instruktör så lär du dig korrekta metoder.
 • All träning sker på egen risk.
 • Föräldrar ansvarar och har full uppsikt vid alla tillfällen för sitt/sina barn under 13 år.
 • Personal förbehåller sig rätten att avvisa all klätterutrustning som de anser vara osäker.
 • Det är inte tillåtet att svinga sig i repen.
 • Det är inte tillåtet att springa och leka på tjockmattorna.
 • Tjockmattorna är till för falldämpning. Inte för lek eller att hänga på.
 • Lämna inte utrustning på tjockmattorna.
 • I gymmet måste man vara minst 13 år för att vistas.
 • Kasta inte vikter i gymmet.
 • Ha din krita i en kritpåse.

Uppförande och hygien

 • Gå inte barfota i hallen. Använd klätterskor, tofflor, inneskor eller strumpor.
 • Klättra i klätterskor.
 • Klädsel skall vara hel och ren, klättra inte med bar överkropp.
 • Tänk på språket – vi undviker svordomar.
 • Lämna företräde – vi hjälps åt med turordningen.
 • Stötta varandra – alla klättrar utifrån sin egen förmåga och ambitionsnivå.
 • Ge gärna tips och beta men fråga innan om det är ok.
 • Använd alltid handduk att sitta på i bastun.

Allmänt

 • Lämna inget skräp efter dig i klätterhallen.
 • Det är inte tillåtet att äta eller dricka ute i hallen.
 • Medhavd mat är inte tillåten – vi hänvisar till cafét.
 • Ställ tillbaka utrustning i gymmet efter du är klar.
 • Konkurrerande verksamhet tillåts ej.
 • För att få klättra på Grepp behöver du ha godkänt våra regler och villkor.
 • Grepp ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller annan anledning, eller för skador på kundens tillhörigheter.